Duurzame werkomgeving

De keramische industrie staat niet per definitie bekend om zijn duurzaamheid. Toch is Rodruza continu bezig met de zoektocht naar manieren om de natuur en het klimaat zoveel mogelijk te ontzien. We hebben immers mooie ambities voor de toekomst en zijn hard op weg om die waar te maken.  

De weg naar duurzaamheid

Onze ambitie is om onze CO2 footprint in eerste instantie zoveel mogelijk te verkleinen en uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Lees hier wat we doen:

1

Van energie efficiency naar CO2-reductie

Het feit dat aardgas niet alleen als brandstof, maar ook als grondstof nodig is voor de productie, maakt verduurzaming een ingewikkelde kwestie. Desalniettemin zetten we mooie stappen door onze CO2-uitstoot te reduceren.

2

Duurzame alternatieven

Bij Rodruza worden spoelwater, warme lucht en regenwater hergebruikt. Tevens zetten we in op emissievrij transport, onderzoeken we mogelijkheden om gerecycled verpakkingsmateriaal met minimale bedrukking toe te passen en kunnen wij de pallets waarop we leveren weer retour nemen.

3

Teruggeven aan de natuur

We graven de oude akkers langs de maas af, waardoor de rivier meer ruimte krijgt. Zo kunnen wij één van de meest duurzame bouwmaterialen produceren, terwijl Natuurmonumenten zich kan richten op de natuurontwikkeling.

4

Duurzame productie

We wereken, produceren en bouwen zo duurzaam mogelijk. Dat doen we door een veilige werkplek te creëren voor onze medewerkers en maximaal in te zetten op de co-creatie met de ontwerper. Door grachten te bundelen werekn we samen aan een product dat een leven lang meegaat. 

5

Blik op de toekomst

We blijven innoveren om steeds duurzamer te kunnen werken en produceren. Hierbij zetten we bijvoorbeeld in op dematerialisatie en circulariteit met het Facadeclicksysteem: een droogstapelsysteem waarbij de gevel later gedemonteerd en opnieuw ingezet kan worden.

6

Samenwerken binnen de branche

We werken tevens actief samen in de branchevereniging om oplossingen uit te werken die leiden tot realisatie van de klimaatdoelstellingen. Dit heeft onder andere geleid tot de Technology Roadmap 2030 Bouwkeramiek en het duurzaamheidsprogramma Brick Valley.

Samen voor een betere toekomst

Voordat we zover zijn, zijn we dus nog wel even onderweg. Om die tijd te overbruggen moeten we dus op andere manieren duurzamere keuzes maken. De mogelijkheden die zich voordoen grijpen we met beide handen aan, terwijl de ambitie om duurzaam te produceren onverminderd blijft. Kortom: we zijn er nog niet, maar we doen ons uiterste best om de negatieve impact die we hebben zoveel mogelijk weg te nemen.